اخبار ورزشی

تقابل طارمی با اوبلاک و آلیسون بکر/ آیا چلسی دوباره اسیر قیچی برگردان یک مهاجم ایرانی می‌شود؟ Copy

سرویس ورزش مشرق _ مراسم قرعه کشی دور گروهی فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا پنج شنبه شب هفته گذشته برگزار شد و ۳۲ تیم برتر لیگ‌های مختلف اروپا رقیبان خود را شناختند. قرعه کشی که با قرار گرفتن تیم‌های بزرگ در یک گروه همراه بوده و دیدارهای جذابی را در فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا شاهد …

تقابل طارمی با اوبلاک و آلیسون بکر/ آیا چلسی دوباره اسیر قیچی برگردان یک مهاجم ایرانی می‌شود؟ Copy ادامه »

تقابل طارمی با اوبلاک و آلیسون بکر/ آیا چلسی دوباره اسیر قیچی برگردان یک مهاجم ایرانی می‌شود؟ Copy

سرویس ورزش مشرق _ مراسم قرعه کشی دور گروهی فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا پنج شنبه شب هفته گذشته برگزار شد و ۳۲ تیم برتر لیگ‌های مختلف اروپا رقیبان خود را شناختند. قرعه کشی که با قرار گرفتن تیم‌های بزرگ در یک گروه همراه بوده و دیدارهای جذابی را در فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا شاهد …

تقابل طارمی با اوبلاک و آلیسون بکر/ آیا چلسی دوباره اسیر قیچی برگردان یک مهاجم ایرانی می‌شود؟ Copy ادامه »

تقابل طارمی با اوبلاک و آلیسون بکر/ آیا چلسی دوباره اسیر قیچی برگردان یک مهاجم ایرانی می‌شود؟ Copy

سرویس ورزش مشرق _ مراسم قرعه کشی دور گروهی فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا پنج شنبه شب هفته گذشته برگزار شد و ۳۲ تیم برتر لیگ‌های مختلف اروپا رقیبان خود را شناختند. قرعه کشی که با قرار گرفتن تیم‌های بزرگ در یک گروه همراه بوده و دیدارهای جذابی را در فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا شاهد …

تقابل طارمی با اوبلاک و آلیسون بکر/ آیا چلسی دوباره اسیر قیچی برگردان یک مهاجم ایرانی می‌شود؟ Copy ادامه »

تقابل طارمی با اوبلاک و آلیسون بکر/ آیا چلسی دوباره اسیر قیچی برگردان یک مهاجم ایرانی می‌شود؟

سرویس ورزش مشرق _ مراسم قرعه کشی دور گروهی فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا پنج شنبه شب هفته گذشته برگزار شد و ۳۲ تیم برتر لیگ‌های مختلف اروپا رقیبان خود را شناختند. قرعه کشی که با قرار گرفتن تیم‌های بزرگ در یک گروه همراه بوده و دیدارهای جذابی را در فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا شاهد …

تقابل طارمی با اوبلاک و آلیسون بکر/ آیا چلسی دوباره اسیر قیچی برگردان یک مهاجم ایرانی می‌شود؟ ادامه »